Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Bodíkoch dňa 13.04.2017 bude zatvorený.

Tamás Világi

starosta obce