Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Bodíkoch dňa 09.12.2016 bude zatvorený.

Tamás Világi

starosta obce