Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Bodíkoch dňa 25.11.2016 bude zatvorený. / školenie/

Augustín Molnár

zástupca starostu