Oznámenie

Oznamujeme Vám, že obecný úrad v Bodíkoch dňa 15.11.2016 bude zatvorený. /školenie/

Augustín Molnár

zástupca starostu