Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Bodíkoch dňa 17.10.2017 bude zatvorený /školenie/.

Tamás Világi

starosta obce