Oznámenie

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Bodíkoch dňa 31.08.2017 bude otvorený do 12.00 hod..

Tamás Világi 

starosta obce