Celková uzávierka miestnej komunikácie na Vodnom Diele Čunovo naplánovaná na 18.7.2017 od 23:00 do 4:00 hod.