Plánovaná uzávierka miestnej komunikácie na Vodnom diele Čúňovo dňa 27.06.2017 od 23.00 h. do 4.00 h.