Nagybodak, a Duna -menti kisközség, amely a Csallóköz déli részén,az északi szélesség 47° 55´ 30" és a keleti hosszúság 17° 27´ 30"-e mentén, 119 m tengerszint feletti magasságban található.A települést a bösi vízlépcsö felvízcsatornája és az Öreg-Duna medre veszi körül.

Keletkezése egyes leírások szerint a 13.századig vezethető vissza. Szájhagyományok szerint az "Ezer szigetek" egyik akkori magaslatán épült Bodak vagy Bodajk nevű halásztelep, amely szláv eredetű helyet jelentett. A nyelvtudomány visszont azt vallja,hogy Bodak helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Ez persze nem zárja ki a név szláv eredetét. Háborús veszedelmek a vizek védelmében akkortájt aligha érték, a víz visszont valószinüleg többször elpusztította. A Duna medrének állandó változása a falut kettéosztotta, s a 15.században Wámosbodakból, Kis- és Nagybodak keletkezett.

A középkorban szegény község volt. Egy 17.századi leírás szerint parasztházikók sorakoztak egymás mellett, de nem voltak ritkák a piramis formájú nádfedeles halászkunyhók sem. A lakosság fő foglalkozása a mezőgazdaság, állattenyésztés és a halászat volt. Egyes említések szerint a bodakiak gyümölcse mellett messzeföldön híres volt a káposztájuk is. A korhoz visszonyítva eléggé fejlett volt a malomipara. Még a múlt század végén is vagy 14 vízimalmot számlálhattak a sebes Duna-ágokon.

A falu ismert birtokosa Temesközy Bálint pozsonyi várkapitány volt, majd 1647-ben Amadé Lóránd bősi gróf özvegyének tulajdonába került, aki később a falut elzálogosította.  E függőségi viszonyból 1716-1718 között gróf Pálffy János nádor váltotta meg a falu lakosait, s családja egészen a 20.század elejéig a település urává vált.

1960-ban Nagybodakot közigazgatásilag Felbárhoz csatolták, 1990-ben nyerte vissza önállóságát.

1991-ben megépült a falu római katolikus temploma. Napjainkban a lakosok száma 290 fő. A község vízvezeték-és szennyvízcsatorna-hálózattal rendelkezik.

A településen sem óvoda,sem általános iskola nem működik, a gyermekek a vajkai, illetve a bősi iskolát látogatják.

A faluban több szórakozási lehetőség is van,ezek egyike a többfunkciós műfüves pálya.                                                                                                                                       A falu környéke gazdag természeti értékekben,a Duna mellékágaiban horgászni és csónakázni lehet.