Caption 1
Caption 2
Caption 3
Caption 4
Caption 5

Vítame Vás na obnovenej a neustále sa rozširujúcej domovskej stránke našej samosprávy, ktorá je určená širokej verejnosti.

Chceli by sme využívajúc možnosti modernej techniky pružnejšie a podrobnejšie informovať našich spoluobčanov o rozhodnutiach obecného zastupiteľstva, ako aj o iných udalostiach a zvestiach, ktoré sú dôležité aj pre Vás.
Virtuálne rande však nenahradí osobný zážitok, preto Vás srdečne pozývame na osobnú návštevu našej malej obce.

Tamás Világi starosta obce